Mis on Keep Freedom Unlocked?

Keep Freedom Unlocked on kampaania, mille eesmärk on harida inimesi vabaduste osas, mis võideti tagasi peale 1989. aasta revolutsioone ja Nõukogude Liidu lagunemist.

Keep Freedom Unlocked kampaaniat toetab Demokraatia Nõukogu – ülemaailmne organisatsioon, mis toetab vabadust, inimõigusi, võrdõiguslikkust ja avalikkuse osalemist otsustusprotsessidest.

Mida Demokraatia Nõukogu teeb?

  • Teeb koostööd kodanikuorganisatsioonidega inimõiguste ja demokraatia edendamiseks maailma kõige repressiivsemates piirkondades;
  • Võitleb küberjulgeoleku ja internetivabaduse eest, et inimesed saaksid vabalt ligi informatsioonile ilma süüdistusi, tsensuuri ega vastumeetmeid kannatamata;
  • Pakub arengumaadele demokraatlikele valimiste vaatlemist ja jälgimist, et toetada läbipaistvaid, vabu ja õiglasi valimisi;
  • Toetab demokraatiale suletud ühiskondades sõltumatuid meediaprojekte, toetades ajakirjandusvabadust kogu maailmas;
  • Varustab rohujuuretasandil organisatsioone kogu maailmas vahendite ja ressurssidega, mida nad vajavad ohutuks võitluseks LGBT kommuunile võrdsete õiguste tagamiseks;
  • Edendab ja toetab õigusriigi põhimõtteid maailma kõige repressiivsemates kohtades.

Demokraatia Nõukogu tegevust rahastab USA valitsus. Tema tegevuse kohta lisainfo saamiseks külastage veebilehte demcouncil.org. demcouncil.org.

Pin It on Pinterest