Privaatsuse & Küpsiste eeskirjad

1.    Tutvustus

1.1Zinc Network (“Meie”, “Me”) koostöös Demokraatia Nõukoguga (ingl. “Democracy Council”),kes omakorda on rahastatud USA valitsuse poolt, on selle veebilehe loonud. Zinc Network ja partnerid on pühendunud meie veebilehe külastajate privaatsuse kaitsmisele ja austamisele. Need eeskirjad (koos meie kasutustingimuste ja kõigi selles viidatud dokumentidega) sätestavad aluse, mille alusel me töötleme teie käest kogutud või meile edastatud isikuandmeid. Lugege alljärgnevat hoolikalt, et mõista meie seisukohti ja tavasid seoses teie isikuandmetega ja kuidas me neid käitleme.

1.2Meie veebilehte külastades ja kasutades nõustute ja kiidate heaks nendes eeskirjades kirjeldatud tegevused.

1.3Võtke palun ühendust aadressil hellouk@zincnetwork.com andmekaitsepäringute saamiseks
või külastage Teabevoliniku Kontorit (ICO) läbi www.ico.org.uk kaebuse esitamiseks.

 

2.     Milliseid isikuandmeid me kogume

Iga teie veebilehe külastuse kohta kogume automaatselt teavet, sealhulgas (ilma piiranguteta) järgmist::

(a) IP-aadress, mida kasutatakse teie arvuti internetiühenduse loomiseks, ajavööndi seaded, geograafiline asukoht, brauseri tüüp ja versioon, operatsioonisüsteem ja platvorm, viiteallikas, külastuse pikkus, lehevaated ja veebilehel navigeerimise teed;

(b)informatsiooni teie külastuse kohta, sealhulgas täielikud Ühtsed Ressursiidentifikaatorid (URI), klikid meie lehele, lehel ja lehelt lahkudes, lehe reageerimise ajad, allalaadimisvead, teatud lehtede külastuste pikkus, lehe interaktsiooni teave (nt kerimine, klikid ja hiirekursori kasutamine, lehelt lahkumiseks kasutatavad meetodid) ja mistahes telefoninumbrid, mida meile helistamiseks kasutatakse.

 

3.    Isikuandmete kasutamine

3.1Meie seaduslik alus teie andmete töötlemiseks on nõusolekuga ja õigustatud huviga. Kasutame analüütilisi tööriistu veebilehe täiustamiseks ja teie veebikogemuse parendamiseks. Lisateavet selle kohta leiate punktist 8.

3.2Teie privaatsusseadeid saab kasutada teie andmete avaldamise piiramiseks meie veebilehel, ehkki see võib mõjutada funktsionaalsust, ja võite kohandada privaatsuskontrolle veebibrauseris, mida kasutate meie veebilehele pääsemiseks.

3.3Me ei anna ilma teie selgesõnalise nõusolekuta teie isikuandmeid ühelegi kolmandale isikule nende või mõne muu kolmanda isiku otseturunduse eesmärgil.

 

4.     Isikuandmete avaldamine

4.1Nõustute, et meil on õigus teie isikuandmeid jagada:

(a)iga meie kontserni liikmega, mis tähendab meie tütarettevõtteid nagu on määratletud Ühendkuningriigi 2006. aasta Äriühingute seaduse paragrahvis 1159;

(b)valitud kolmandate isikutega, sealhulgas, kuid mitte ainult:

i.     äripartnerid, tarnijad ja alltöövõtjad mistahes lepingu täitmiseks, mille me
sõlmime nendega või teiega;
ii.      analüütika ja otsingumootorite pakkujad, kes abistavad meid veebilehe parendamisel ja optimeerimisel.

4.2Avaldame teie isikuandmeid kolmandatele isikutele:

(a)niivõrd, kuivõrd meil on kohustus avaldada või jagada teie isikuandmeid, et täita mistahes seadusest tulenevat kohustust;

(b)seoses mistahes käimasoleva või tulevase õigusliku menetlusega.

 

5.     Rahvusvaheline andmeedastus

5.1Kogutud teavet säilitatakse ja töödeldakse ning edastatakse kõigis riikides, kus me tegutseme, et võimaldada meil seda teavet vastavalt käesolevale eeskirjale kasutada. Seda töötlevad ka töötajad, kes tegelevad muu hulgas tugiteenuste pakkumisega. Kogutud teavet võidakse edastada ja säilitada järgmistes riikides (sealhulgas, kuid mitte ainult), kus ei kehti Euroopa Majanduspiirkonnas kehtivatega samaväärseid andmekaitseseadusi: Ameerika Ühendriigid. Oma isikuandmete edastamisega nõustute selle edastamise, säilitamise või töötlemisega. Teeme kõik mõistlikult vajalikud sammud tagamaks, et teie andmeid käsitletakse turvaliselt ja kooskõlas nende privaatsuseeskirjadega.

5.2Kahjuks pole teabe edastamine interneti kaudu täiesti turvaline. Ehkki teeme kõik endast oleneva, et kaitsta teie isikuandmeid, ei saa me tagada meie veebilehele edastatud andmete turvalisust; iga andmete edastamine on omal vastutusel. Kui oleme teie teabe kätte saanud, kasutame volitamata juurdepääsu vältimiseks rangeid protseduure ja turvafunktsioone.

 

6.     Andmesubjekti õigused

6.12018. aasta Andmekaitseseadus ja Isikuandmete Kaitse Üldmäärus (EU 2016/679) (GDPR) (ühiselt seadus) annavad teile õiguse pääseda juurde teie kohta hoitavale teabele. Teie juurdepääsuõigust saab kasutada vastavalt seadusele. Kõigi juurdepääsu taotluste eest tuleb tasuda teenustasu, mis määratakse igal üksikjuhul eraldi meie äranägemise järgi, et katta meie kulud, mis on seotud teie kohta hoitava teabe üksikasjade ja teie isikut tõendavat asjakohaste tõendite esitamisega..

 

7.     Muudatused

Võime neid eeskirju aeg-ajalt värskendada, avaldades oma veebilehel uue versiooni. Palun kontrollige seda lehte aeg-ajalt, et näha meie privaatsuseeskirjade värskendusi või muudatusi

 

8.     Küpsised

8.1Meie veebileht kasutab küpsiseid, et eristada teid teistest meie veebilehe kasutajatest. See aitab meil pakkuda teile meie veebilehe sirvimisel meeldivat kogemust ja võimaldab meil ka meie veebilehte täiustada

8.2Meie veebilehe sirvimise jätkamisega nõustute meie küpsiste kasutamisega.

 

9.     Meie küpsised

9.1Me kasutame ainult sessiooniküpsiseid.

9.2Allpool on toodud küpsiste nimed, mida me veebilehel kasutame ja eesmärgid, milleks neid kasutatakse. Sessiooniküpsist kasutame selleks, et:

(a)jälgida, kuidas kasutajad veebilehega suhtlevad;

(b)parendada veebilehe kasutatavust.

 

10.    Analüütilised küpsised

10.1Meie veebilehele siseneva liikluse kohta teabe kogumiseks ja analüüsimiseks kasutame Google Analyticsit ja Facebook Pixelit.

10.2Meie analüütika teenuste pakkujad loovad küpsiste abil statistilist ja muud teavet veebilehe kasutamise kohta.

10.3Meie veebilehe kasutatavad analüütilised küpsised on muuhulgas järgmised: _ga, _gat, _gid, __utma, __utmt, __utmb, __utmc, __utmz ja __utmv.

10.4Meie veebilehega seotud teavet kasutatakse meie veebilehe kasutamise kohta aruannete loomiseks.

10.5Lisateave meie analüütika teenuste pakkujate privaatsuseeskirjade ja analüütiliste küpsiste kohta on saadaval:http://www.google.com/policies/privacy/ and https://developers.facebook.com/docs/privacy.

 

Reeglid ja tingimused

PALUN LUGEGE NEID REEGLEID JA TINGIMUSI HOOLIKALT ENNE SELLE VEEBILEHE KASUTAMIST

1.Need tingimused kirjeldavad teile meie veebilehe www.KeepFreedomUnlocked.org (meie leht) kasutamise reegleid. KeepFreedomUnlocked.org on leht, mida haldab Zinc Network (Meie). Oleme Ühendkuningriigis asuv ettevõte ja meiega saab ühendust aadressil: hellouk@zincnetwork.com

2.Kasutades meie lehte, kinnitate, et nõustute nende kasutustingimustega ja nõustute neid järgima. Kui te ei nõustu nende tingimustega ei tohi te meie lehte kasutada. Soovitame tulevikutarbeks nende tingimuste koopia välja printida.

3.Neid kasutustingimusi tuleks lugeda koos meie privaatsuse ja küpsiste eeskirjaga, mis samuti kehtib teie poolt meie veebilehe kasutamise kohta. Meie privaatsuse ja küpsiste eeskiri sätestab tingimused, mille alusel töötleme teilt kogutud või teie poolt meile edastatud isikuandmeid ning see sisaldab teavet meie veebilehe küpsiste kohta. Meie lehte kasutades nõustute sellise isikuandmete töötlemisega ja kinnitate, et kõik teie poolt esitatud andmed on täpsed.

4.Me muudame neid tingimusi aeg-ajalt. Iga kord, kui soovite meie lehte kasutada, kontrollige neid tingimusi, et saaksite aru sel hetkel kehtivatest tingimustest. Võime oma lehte aeg-ajalt värskendada ja muuta. Võime oma lehe tegevuse peatada või lõpetada. Meie veebileht on tasuta kättesaadav. Me ei taga, et meie leht või sellel olev sisu on alati saadaval või saadaval ilma katkestusteta. Võime lehe toimimise peatada või lõpetadada või piirata kogu veebilehe või selle osa ulatuses ärilistel ja operatiivsetel põhjustel.

5.Kuidas saate meie veebilehel olevat materjali kasutada? Oleme meie lehe ja sellel avaldatud materjalide intellektuaalomandi õiguste litsentsiomanikud. Neid teoseid kaitsevad autoriõiguse seadused ja lepingud kogu maailmas. Kõik sellised õigused on kaitstud.

6.Te võite oma isiklikuks kasutamiseks printida meie lehelt ühe eksemplari ja alla laadida mistahes lehekülje/lehekülgede väljavõtted ning juhtida meie organisatsiooni teiste liikmete tähelepanu meie veebilehel postitatavale sisule. Te ei tohi mingil viisil modifitseerida prinditud või alla laaditud materjale paberkandjal või nende digitaalseid koopiaid ning kasutada ei illustratsioone, fotosid, video-, helimaterjale ega graafikat eraldiseisvalt mistahes kaasasolevast tekstist. Meie (ja kõigi kaasautorite) staatust meie veebilehe sisu litsentsiomanikuna tuleb alati ära mainida.

7.Te ei tohi meie lehe sisu mõnda osa ärilistel eesmärkidel kasutada ilma litsentsiomanikult selleks luba hankimata.

8.Kui prindite, kopeerite või laadite alla meie lehe mistahes osa, rikkudes neid kasutustingimusi, lõpeb teie õigus meie veebilehte kasutada kohe ja meie äranägemisel peate materjalide koopiad kas tagastama või hävitama.

9.Meie lehe sisu on esitatud ainult üldiseks teabeks. Selle eesmärk ei ole nõuanne, millele peaksite tuginema. Enne meie lehe sisul põhinevate mistahes toimingute alustamist või sellest hoidumist peate küsima eksperdi või spetsialisti nõu.

10.Ehkki me teeme mõistlikke jõupingutusi oma lehel oleva teabe värskendamiseks ei anna me mingeid otseseid ega kaudseid kinnitusi ega garantiisid, et meie lehel olev sisu on täpne, täielik või ajakohane.

11.Kui meie leht sisaldab linke teistele lehtedele ja kolmandate osapoolte pakutavatele allikatele, pakutakse neid linke ainult teie teadmiseks. Selliseid linke ei tohiks tõlgendada kui meie poolt nende lingitud veebilehtede heakskiitmist või nendelt saadud teabe kinnitust. Meil ei ole kontrolli nende veebilehtede sisu ega allikate üle.

12.Me ei välista ega piira mingil viisil oma vastutust teie ees olukordades, kus see oleks ebaseaduslik. See hõlmab vastutust surma või tervisekahjustuse eest, mis on põhjustatud meie või meie töötajate hooletusest, esindajate või alltöövõtjate hooletusest ja pettuse või petvate valeandmete esitamise eest.

13.Välistame kõik kaudsed tingimused, garantiid, esindamised ja muud tingimused, mis võivad kehtida meie lehe või sellel oleva sisu suhtes. Me ei vastuta mingite kahjude eest olgu need siis lepingulised, õigusvastased (sh hooletuse tõttu), seadusega pandud kohustuste rikkumised või muul viisil, isegi kui see on ette nähtud, mis tulenevad või on seotud:

13.1. meie lehe kasutamine või oskamatus seda kasutada; või

13.2. meie lehel kuvatava sisu kasutamine või sellele tuginemine.

14.Me ei garanteeri, et meie leht on turvaline või vigadest vaba, pahavara ja viirusteta. Teie vastutate oma infotehnoloogia, arvutiprogrammide ja platvormi konfigureerimise eest meie lehe külastamisel. Peaksite kasutama oma viirusetõrjetarkvara. Te ei tohi meie lehte kuritarvitada, tuues sellele teadlikult sisse viirusi või pahavara või muud materjali, mis on pahatahtlik või tehnoloogiliselt kahjulik..

15.Te ei tohi proovida volitamata juurdepääsu meie lehele, serverile, kus meie lehte hoitakse ega ühelegi meie lehega ühendatud serverile, arvutile või andmebaasile. Te ei tohi rünnata meie lehte teenuse keelamise rünnaku või hajutatud teenuse keelamise rünnakut kasutades. Selle sätte rikkumisega panete kuriteo toime vastavalt 1990. aasta Arvutite Väärkasutuse Seadusele. Teatame igast sellisest rikkumisest asjaomastele õiguskaitseasutustele ja teeme nende asutustega koostööd avalikustades neile teie isiku. Sellise rikkumise korral lõpeb koheselt teie õigus meie lehte kasutada.

16.Meie lehe linkimise reeglid. Võite linkida meie kodulehele, kui teete seda õiglasel ja seaduslikul viisil ega kahjusta meie mainet ega kasuta seda ära. Te ei tohi luua linki viisil, mis viitaks seosele meiega mistahes vormis, meie nõusolekule või kinnitamisele kui teil seda pole. Te ei tohi luua meie lehele linki ühelgi veebilehel, mis ei kuulu teile. Meie lehte ei tohi raamida ühelgi teisel lehel ega tohi luua linki meie lehe mõnele muule osale, välja arvatud avaleht

17.Meil on õigus linkimise luba ilma ette teatamata tagasi võtta.

18.Kui soovite linkida meie lehe sisu või kasutada mõnda muud sisu, välja arvatud ülaltoodut, võtke palun ühendust aadressil:hellouk@zincnetwork.com

19.Neid kasutustingimusi, nende sisu ja kujunemist (ja kõiki lepinguväliseid vaidlusi või nõudeid) reguleerivad Inglise seadused. Mõlemad pooled nõustuvad Inglismaa ja Walesi kohtute ainupädevusega.

Pin It on Pinterest